Bu sayfalar Cengiz Işılay tarafindan hazırlanmış ve  21.6.2022 tarihinde güncellenmiştir.

Mail: cengiz@cengizisilay.com?bcc=cisilay@tnn.net
Bu haftadan bir parça : Marco Vezzoso - Oslo No Light (2021) Marco Vezzoso